دستگاههای تست رله های حفاظتی

 


 

                           *** 1 سال گارانتی ***

دستگاه شش فاز تست رله های حفاظتی (MP3000 (Type F/FH 

- جریان خروجی: 30 x 6  آمپر
- ولتاژ خروجی: 125 x 4  ولت (ولتاژ خروجی برای مدل  FH : 125 x 4  ولت)
- ولتاژ تغذیه کمکی: 265  ̴ 0  ولت مستقیم
- جریان خروجی با ظرفیت بارگذاری بالا:  3  ̴ 0 آمپر
- ورودی دیجیتال: 8 کانال
- خروجی دیجیتال: 4 کانال

ادامه مطلب (مشخصات فنی )...

                            *** 2 سال گارانتی ***
           
دستگاه شش فاز تست رله های حفاظتی (MP3000 (Type A/AH


- جریان خروجی: 30 x 6  آمپر                     - ولتاژ خروجی: 125 x 4  ولت (ولتاژ خروجی برای مدل  AH : 300 x 4  ولت)                   - ولتاژ تغذیه کمکی: 265  ̴ 0  ولت مستقیم - جریان خروجی با ظرفیت بارگذاری بالا:  3  ̴ 0 آمپر

- ورودی دیجیتال: 8 کانال
- خروجی دیجیتال: 4 کانال

ادامه مطلب (مشخصات فنی )...

                            *** 1 سال گارانتی ***

دستگاه شش فاز تست رله های حفاظتی
(MP3000 (Type A1/A1H
 

- جریان خروجی: 30 x 6  آمپر
- ولتاژ خروجی: 125 x 4  ولت (ولتاژ خروجی برای مدل  A1H : 300 x 4  ولت)
- ولتاژ تغذیه کمکی: 265  ̴ 0  ولت مستقیم
- جریان خروجی با ظرفیت بارگذاری بالا:  3  ̴ 0 آمپر
- ورودی دیجیتال: 8 کانال
- خروجی دیجیتال: 4 کانال

ادامه مطلب (مشخصات فنی )...

                            *** 1 سال گارانتی ***

 
دستگاه تست رله­ های حفاظتی 6 فاز جریان- 8 فاز ولتاژ

(MP3000 (Type B1/B1H
           

- جریان خروجی: 30 x 6  آمپر
- ولتاژ خروجی: 125 x 8  ولت (ولتاژ خروجی برای مدل  A1H : 300 x 8  ولت)
- ورودی دیجیتال: 8 کانال
- خروجی دیجیتال: 4 کانال

ادامه مطلب (مشخصات فنی )...

                           *** 2 سال گارانتی ***

 دستگاه تست رله­ های حفاظتی 6 فاز جریان- 8 فاز ولتاژ

(MP3000 (Type B/BH

- جریان خروجی: 30 x 6  آمپر
- ولتاژ خروجی: 125 x 8  ولت (ولتاژ خروجی برای مدل  BH : 300 x 8  ولت)
- ورودی دیجیتال: 8 کانال
- خروجی دیجیتال: 4 کانال

ادامه مطلب (مشخصات فنی )...

                            *** 2 سال گارانتی ***

  دستگاه نه فاز تست رله های حفاظتی
(MP3000 (Type C/CH

- جریان خروجی: 30 x 9  آمپر
- ولتاژ خروجی: 125 x 4  ولت (ولتاژ خروجی برای مدل  CH : 300 x 4  ولت)
- ورودی دیجیتال: 8 کانال
- خروجی دیجیتال: 4 کانال

ادامه مطلب (مشخصات فنی )...

                            *** 3 سال گارانتی ***    
       

دستگاه سه فاز تست رله های حفاظتی ME2000

- جریان خروجی: 30 x 3  آمپر
- ولتاژ خروجی: 125 x 3  ولت
- ولتاژ تغذیه کمکی: 220 یا 110  ̴ 0  ولت مستقیم (قابل انتخاب)
- ورودی دیجیتال: 4 کانال
- خروجی دیجیتال: 2 کانال

ادامه مطلب (مشخصات فنی )...

                            *** 1 سال گارانتی ***    
       

دستگاه تک فاز تست رله های حفاظتی MT2000

- جریان خروجی:  30*2 آمپر
- ولتاژ خروجی: 150*1 ولت متناوب یا 212*1 ولت مستقیم
- ولتاژ تغذیه کمکی: 220 یا 110  ̴ 0  ولت مستقیم
- ورودی دیجیتال: 1 ورودی برای استارت
- خروجی دیجیتال: 1 ورودی برای استاپ

ادامه مطلب (مشخصات فنی )...

MT2000
                            *** 1 سال گارانتی ***    
       

دستگاه سه فاز تست رله های حفاظتی (MC2000 (Type D1T

- جریان خروجی: 40*3 آمپر
- ولتاژ خروجی: 300*3 ولت
- ورودی دیجیتال: 8 کانال
- خروجی دیجیتال: 2 کانال

ادامه مطلب (مشخصات فنی )...

MC2000-D1T

اخبار

اعطای نمایندگی به ...    
۶ / ۱۲ / ۱۳۹۳
اعطای نمایندگی به شرکتها و فروشگاههای معتبر مراکز استان
اطلاعات بیشتر...

انعقاد قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت منیران    
۴ / ۱۰ / ۱۳۹۰
شرکت منیران یکی ازبزرگترین و معتبرترین ....
اطلاعات بیشتر...

انعقاد قرارداد با شرکت Kimo فرانسه    
۳ / ۸ / ۱۳۹۰
شرکت Kimo تولید کننده انواع Instrument و ...
اطلاعات بیشتر...

توسعه زمینه فعالیت    
۲ / ۸ / ۱۳۹۰
امکان تامین ابزاردقیق ساخت سازندگان آمریکایی و ...
اطلاعات بیشتر...

بازسازی وب سایت BAAKCO    
۲ / ۸ / ۱۳۹۰
وب سایت شرکت BAAKCO بازسازی و ...
اطلاعات بیشتر...

مقالات

عیب یابی کابل - نمودارهای نمونه و تقسیم بندی فالتها    
۳۱ / ۱ / ۱۳۹۱
عیب یابی کابل کاملاَ وابسته به نوع فالت میباشد...
اطلاعات بیشتر...

روش محاسبه بانک خازنی مورد نیاز، ...    
۶ / ۱۰ / ۱۳۹۰
روش محاسبه بانک خازنی مورد نیاز، راکتور و ...
اطلاعات بیشتر...